Social hänsyn

Vi är mycket stolta över vårt arbete med funktionsnedsatta personer.
Vi har sedan 2009 arbetat aktivt tillsammans med Arbetsförmedlingen för att ge personer med funktionshinder en plats i arbetslivet under mottot ”Alla kan delta”