KÖPVILLKOR

Våra köp- och leveransvillkor för fruktabonnemang.

Leverans

Fruktkorgarna levereras på överenskomna dagar mellan kl. 07.00-15.00.
Fruktombudet levererar året runt helgfria vardagar måndag till fredag.
Korgarna levereras fraktfritt under dagen.
Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans.
Om leverans inte kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider eller på angivna
platser har Fruktombudet rätt att överlämna fruktkorgarna i kundens reception
alternativt godsmottagning. Skulle ordinarie leveransdag infalla på en röd dag sker
leverans nästkommande vardag om inget annat överenskommit.

Kvalitet & Garanti

Anser behörig beställare att leveransen inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation
göras senast dagen efter erhållen leverans, vid sådan reklamation åligger det
Fruktombudet att senast nästa leveransdag (helgfri) leverera ny frukt av fullgod kvalitet
alternativt göra ett avdrag på kommande faktura till ett motsvarande belopp.

Ekologiskt odlad frukt

Fruktombudet är certiferad via SMAK och godkänd av Stockholms Miljöförvaltning för
packning av ekologisk frukt och mjölk. Frukt som är ekologiskt odlad har ett lite sämre
utseende än konventionellt odlad frukt vilket är helt naturligt då det inte förekommer
några bekämpningsmedel, försämringen sitter enbart i skalet och påverkar inte
smaken. Efterfrågan på ekologiskt odlad frukt är stor i hela Europa vilket innebär att
odlarna inte riktigt hinner med att motsvara efterfrågan och det kan ibland uppstå
brister i tillgång. Fruktombudet förbehåller sig därför rätten att ersätta ekologisk frukt
med konventionellt odlad frukt i en sådan situation då den förstnämnda ej nns att
tillgå på marknaden

Leveransuppehåll / Ändringar i abonnemang

Senast klockan 12:00 vardagen innan ordinarie leveransdag behöver vi veta
eventuella ändringar eller uppehåll i leveranserna, ändring eller önskemål om
uppehåll görs enklast med ett mail till oss på: info@fruktombudet.se

Priser

Samtliga priser är angivna fritt kundens godsmottagning och exklusive moms.
I abonnemanget ingår också lån av korg.
Vi tillämpar ett retursystem för våra korgar, av både ekonomiska och miljömässiga
skäl. Vid utebliven retur av tomkorg debiteras en kostnad om 45 kr.
Samtliga priser justeras 1 gånger per år.
Beställning av tillbehör förutom fruktkorgen
Beställning av tillbehör i samband med ordinarie fruktleverans utgår ingen särskild

leveransavgift

Vid beställning av enbart tillbehör tillkommer en leveransavgift om 95 kr
Uppsägning
Eventuell uppsägning / avslut av leveranserna behöver vi veta senast klockan 12:00
vardagen innan ordinarie leveransdag

Betalningsvillkor

Faktura en gång per månad i efterskott med 20 dagar betalningsvillkor.
Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 8 %.

Fruktombudet AB
Minuthandlarvägen 2
120 44 Årsta
info@fruktombudet.se
08-556 632 00
BG: 468-0310
PG: 53 31 38-4
IBAN: SE63 9500 0099 6026 0533 1384
Swift: NDEASESS